Chuyên mục: Giang Mai

Là chuyên mục cung cấp cho người đọc những thông tin về con đường truyền bệnh, biểu hiện của bệnh lý và cách phòng tránh cũng như điều trị bệnh