Cách tu dưỡng đạo đức thông qua việc nói chuyện

 Trong cuộc sống không phải ai cũng biết cách nói chuyện để gây thiện cảm với người khác. Để làm được điều này không phải là một chuyện đơn giản. Hãy tránh cách các nói chuyện dưới đây. Mười kiểu nói chuyện không đẹp: 1 – Cắt lời nói của người ta hoặc cướp lời […]

Đọc thêm